Hãng Luật Minh Quang (Minh Quang Law) do Luật sư Phạm Thị Hiên và các cộng sự thành lập vào ngày 09/09/2019, sau nhiều năm xây dựng và phát triển Minh Quang Law luôn xác định mục tiêu phục vụ tốt nhất công việc của khách hàng với tôn chỉ: “Nắm chắc pháp lý, vững bước thành công”.

Các luật sư Minh Quang Law luôn nỗ lực làm việc bằng kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề luật; nhằm vận dụng quy định, chính sách pháp luật cùng mối quan hệ với các đối tác để giải quyết công việc và bảo vệ lợi ích chính đáng của thân chủ.

Chúng tôi có một tập thể nhân sự gắn kết gồm các luật sư sáng lập viên – luật sư điều hành, luật sư thành viên, luật sư cố vấn & chuyên viên pháp lý của Minh Quang Law làm việc trong nhiều lĩnh vực như luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng và các mảng dịch vụ pháp lý khác.

Minh Quang Law được đánh giá là một trong những hãng luật tin cậy để giải quyết những vấn đề pháp lý mà thân chủ cần tới luật sư, chúng tôi mong muốn mỗi người dân và doanh nghiệp tại Việt Nam đều có luật sư riêng tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng theo quy định Pháp luật.

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh của HÃNG LUẬT MINH QUANG là ngoài việc trở thành nhà tư vấn pháp lý, công ty còn mong muốn trở thành đối tác tin cậy đối với Khách hàng.

Thành công của công ty được xây dựng trên nền tảng giá trị tư vấn, giải pháp linh hoạt mà HÃNG LUẬT MINH QUANG cung cấp cho khách hàng bao gồm khách hàng cá nhân, khách hàng có quy mô nhỏ, trung bình và tập đoàn lớn.