Ngày nay, kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển, các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước được thành lập ngày càng nhiều do đó mối qua hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động ngày càng phức tạp, nảy sinh những trang chấp trong quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Bộ Luật Lao động đã có những quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trong một số trường hợp có sự tranh chấp và xung đột về quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mặc dù vậy, quan hệ lao động, nếu không xây dựng trên sự bình đẳng, đúng pháp luật sẽ dễ dẫn đến sự vi phạm quyền lợi, gây nên sự bất đồng, tranh chấp.

Với mong muốn các Doanh nghiệp và người lao động hợp tác, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên, Minh Quang Law Firm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lao động.

Dịch vụ của Minh Quang Law Firm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động .

  • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động.
  • Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động.
  • Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể.
  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động, tiền lương…

Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động.