Bạn cần gì Luật sư tư vấn?

Lĩnh vực chúng tôi hoạt động

Đất đai – Bất động sản

Đầu tư nước ngoài

Luật sư doanh nghiệp

Mua bán – Sát nhập DN

Luật sư tranh tụng

Thừa kế – Di chúc

Pháp luật lao động

Sở hữu trí tuệ

Tại sao nên chọn Minh Quang Law firm?

Yếu tố ngoại giao

Chúng tôi có mối quan hệ tốt với cơ quan, tổ chức khác để phục vụ tốt cho công việc của khách hàng. Chủ động đến tận nơi để tư vấn, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục cần thiết

Quy trình tiếp nhận và xử lý khoa học

Quy trình làm việc chuyên nghiệp và minh bạch thông qua giải pháp phù hợp, mang lại quyền lợi cao nhất cho khách hàng

Trách nhiệm

Chúng tôi nói được và làm được, trong bất kỳ sự cố, sự kiện bất khả kháng xảy ra, chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng và cam kết chịu trách nhiệm đến cùng.

ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ GIÀU KINH NGHIỆM, GIỎI CHUYÊN MÔN

Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, hành nghề lâu năm với sự nhạy bén, nhiệt tình

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin (gồm cả nghề nghiệp, thông tin của vụ việc và thông tin về nhân thân) khi làm việc với khách hàng

CHI PHÍ HỢP LÝ

Chi phí tư vấn và thuê luật sư tại Minh Quang Law Firm phù hợp và được điều chỉnh phí dịch vụ trên cơ sở chất lượng tư vấn tương tự