Bên cạnh hoạt động tư vấn pháp luật cho hàng ngàn lượt khách hàng liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, lao động, Minh Quang Law Firm còn có đội ngũ Luật sư tranh tụng có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm, tâm huyết trong hoạt động tranh tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các khách hàng là cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp.

Các Luật sư tranh tụng của Minh Quang Law Firm  sẽ giúp khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp thương lượng, hòa giải, cũng như tham gia hoạt động tranh tụng tại tòa án.

Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tranh tụng, đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng, Minh Quang Law Firm thường xuyên mời các cộng tác viên là những người có uy tín, hiểu biết và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến vụ việc của khách hàng để cùng tham gia vào các hoạt động giải quyết các tranh chấp, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải, lao động, bảo hiểm, xây dựng…

Tùy thuộc vào đặc thù của từng vụ việc cũng như các yêu cầu của khách hàng, Minh Quang Law Firm sẽ tư vấn để khách hàng lựa chọn sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp, giúp khách hàng hạn chế được các rủi ro pháp lý có thể có, tiết kiệm chi phí, đặc biệt là bảo đảm bí mật trong công việc của khách hàng.