Chỉ dẫn địa lý thường là những tên gọi nổi tiếng làm chúng ta liên tưởng đến những sản phẩm tự nhiên có chất lượng cao trên thế giới. Một đặc điểm chung của tất cả các chỉ dẫn địa lý là ý nghĩa về mặt địa lý của chúng. Tuy nhiên, khi chúng ta nghe nhắc tới những tên gọi này, chúng ta lại nghĩ về các sản phẩm hơn là nghĩ về nghĩa địa danh mà chúng được chỉ ra.

Để đảm bảo rằng chỉ dẫn địa lý được sử dụng đúng và hợp pháp, BNSG Law Firm hiện cung cấp các dịch vụ sau liên quan đến việc bảo hộ các chỉ dẫn địa lý bao gồm:

  • Kiểm tra khả năng bảo hộ của chỉ dẫn địa lý;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục cần thiết để bảo hộ chỉ dẫn địa lý;
  • Tư vấn chủ sở hữu trong việc giám sát chất lượng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
  • Theo dõi và thông báo cho khách hàng các hành vi xâm phạm liên quan đến chỉ dẫn địa lý.