Bí mật kinh doanh là tài sản vô cùng quý giá đối với Doanh nghiệp, nó tạo cho người nắm giữ những lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Ngày nay, vấn đề bảo hộ bí mật kinh doanh đang được các Doanh nghiệp hết sức quan tâm vì nhiều lý do khác nhau:

  • Bí mật kinh doanh không thể bảo hộ giống một số đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế, giải pháp hữu ích;
  • Mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt khiến cho các đối thủ cạnh tranh không muốn chia sẻ thông tin cho nhau;
  • Người lao động có thể thay đổi nơi làm việc, họ mang theo thông tin đến nơi làm việc mới và những nơi làm việc mới thường là các đối thủ cạnh tranh của công ty cũ.

Nhận thấy nhu cầu cấp thiết trong việc bảo hộ bí mật kinh doanh của các doanh nghiệp, BNSG Law Firm đã nghiên cứu và tìm ra các chính sách cũng như những biện pháp nhằm bảo vệ bí mật kinh doanh cho khách hàng như:

  • Phân loại để xác định những thông tin có thể được coi là bí mật kinh doanh;
  • Soạn thảo Hợp đồng lao động hoặc Thoả ước lao động tập thể đề phòng trường hợp bí mật kinh doanh bị bộc lộ bởi người lao động;
  • Thiết lập các chương trình bảo mật.