Hoàng Tư Lượng

Luật sư thành viên

Luật sư Hoàng Tư Lượng

Luật sư Hoàng Tư Lượng là một trong những luật sư sáng lập BNSG Law, hiện nay Luật sư Lượng đảm nhiệm Trưởng Bộ phận Tư vấn pháp luật và Tranh tụng trong các vụ án về lĩnh vực ngân hàng và quản trị doanh nghiệp.

Luật sư Lượng có nhiều kinh nghiệm làm cố vấn pháp lý cao cấp cho Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị các Ngân hàng, tham gia nhiều thương vụ mua bán & sáp nhập ngân hàng tại Tp Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Luật sư Lượng còn tham gia tranh tụng để bảo vệ lãnh đạo các ngân hàng/ doanh nghiệp trong nhiều vụ “đại án” ngân hàng thời gian vừa qua.

Luật sư Lượng định hướng phát triển chuyên sâu là luật sư mảng ngân hàng & quản trị doanh nghiệp, với quan điểm tạo ra một nền tảng pháp lý vững chắc để bảo vệ các doanh nhân trong quá trình xây dựng và phát triển kinh doanh, mở lối thành công cho doanh nghiệp trong tương lai.

  • Trình độ chuyên môn:
    Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2002)
    Cử nhân QTKD, Đại học Ngoại thương
  • Tổ chức hành nghề:
    Đoàn Luật sư Tp Hồ Chí Minh
    Liên đoàn Luật sư Việt Nam