Hà Văn Khánh

CEO | Luật sư điều hành

Luật sư Hà Văn Khánh 

Luật sư cố vấn

Luật sư Hà Văn Khánh là luật sư cố vấn cao cấp của BNSG Law, ông là chuyên gia về mảng tư vấn pháp luật ngân hàng, tài chính cho các tập đoàn, doanh nhân & nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực M&A mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

Luật sư Khánh có kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở các Ngân hàng quốc doanh và Ngân hàng thương mại cổ phần, Công ty tài chính và Quỹ đầu tư. Ông trực tiếp tư vấn cho các lãnh đạo trong Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị về các vấn đề pháp lý phục vụ công tác quản lý và kinh doanh.

 • Trình độ chuyên môn:
  Cử nhân Luật Quốc tế
  Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2005)
  Cử nhân QTKD, Trường Đại học Kinh tế.
 • Tổ chức hành nghề:
  Đoàn Luật sư Tp Hồ Chí Minh
  Liên đoàn Luật sư Việt Nam