Đỗ Duy Khang

Luật sư

Luật sư Đỗ Duy Khang

Luật sư Đỗ Duy Khang là một trong những luật sư thành viên của BNSG Law, hiện nay Luật sư Khang đảm nhiệm Trưởng Bộ phận Tư vấn pháp luật về mảng xây dựng dự án, đầu tư kinh doanh Bất động sản. Luật sư Khang còn là một Kiến trúc sư nổi tiếng với vai trò là đơn vị thiết kế và là nhà thầu các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và xây dựng hạ tầng cơ bản.
Luật sư Khang có mối quan hệ sâu rộng với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng lớn tại Việt Nam, và đây cũng chính là các khách hàng thường xuyên mang về công ty.
Luật sư Khang định hướng kết hợp nghề Luật sư và Kiến trúc sư với phương châm xây dựng nền móng kiến trúc công trình và sử dụng pháp luật để che chở bảo vệ, để chủ đầu tư và nhà thầu đều cùng có lợi và đồng hành phát triển.
 
 • Trình độ chuyên môn:
  Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2012)
  Kiến trúc sư, Trường Đại học Kiến trúc Tp Hồ Chí Minh (1999)
 • Tổ chức hành nghề:
  Đoàn Luật sư Tp Hồ Chí Minh
  Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
  Hội Kiến trúc sư Sài Gòn.