Ls Châu Quang Hoanh

CEO | Luật sư điều hành

Luật sư Châu Quang Hoanh

Luật sư cố vấn

Luật sư Châu Quang Hoanh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội thế hệ đầu tiên và công tác ở Cơ quan Nhà nước, sau khi nghỉ hưu thì ông làm luật sư và tham gia BNSG Law với vai trò Luật sư Cố vấn cao cấp.

Với kinh nghiệm của một nhà lý luận pháp luật và quá trình làm việc, quản lý trước đây nên Luật sư Châu Quanh Hoanh đã xây dựng được mối quan hệ tốt với các cơ quan Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp ở Việt Nam.

Luật sư Châu Quang Hoanh trực tiếp cố vấn về chuyên môn cho BNSG Law, hỗ trợ các luật sư cộng sự trong những vụ việc khó và phức tạp, các vụ “đại án” cần nhiều luật sư của BNSG Law cùng phối hợp nghiên cứu hồ sơ và tham gia tranh tụng nhằm bào chữa/ bảo vệ tốt nhất cho khách hàng của mình.

  • Trình độ chuyên môn:
    Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội
  • Tổ chức hành nghề:
    Đoàn Luật sư Tp Hà Nội
    Liên đoàn Luật sư Việt Nam