Nguyễn Văn Bắc

Luật sư thành viên

Luật sư Nguyễn Văn Bắc

Luật sư Nguyễn Văn Bắc là luật sư thành viên của BNSG Law đảm trách mảng tư vấn pháp luật về ngân hàng, tài chính, bảo hiểm. Luật sư Bắc có kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở các ngân hàng lớn, chuyên tư vấn cho Ban lãnh đạo và Phòng Pháp chế Ngân hàng và Công ty Bảo hiểm.

Luật sư Bắc đã tư vấn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước về những thương vụ lớn mua bán cổ phần ngân hàng, công ty tài chính và bảo hiểm; các dự án đầu tư, phát triển thị trường vốn, cho vay tài chính;  đầu tư cổ phiếu và trái phiếu, mua bán & sáp nhập doanh nghiệp.

  • Trình độ chuyên môn:
    Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2005)
    Cử nhân QTKD, Trường Đại học Kinh tế.

 

  • Tổ chức hành nghề:
    Đoàn Luật sư Tp Hồ Chí Minh
    Liên đoàn Luật sư Việt Nam