Thời gian bảo hộ của sáng chế là 20 năm, của giải pháp hữu ích là 10 năm, của kiểu dáng công nghiệp là 5 năm và của nhãn hiệu là 10 năm. Trong khoảng thời gian đó chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu có thể tiến hành mọi công việc để khai thác tối đa lợi nhuận do các tài sản này mang lại. Một trong những công việc hết sức quan trọng nhưng thường hay bị quên là theo dõi và đóng phí duy trì hiệu lực cho các bằng độc quyền.

Bạn cần phải theo dõi rất cẩn thận các thời hạn nộp phí duy trì hiệu lực, và phải đóng phí đủ và đúng thời hạn, nếu không, tài sản vô hình này của bạn sẽ mất. Đây là công việc đòi hỏi tính cẩn thận cao, hệ thống quản lý dữ liệu khoa học mà không phải doanh nghiệp nào cũng làm tốt được.

BNSG Law Firm với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và giàu kinh nghiệm trong việc quản lý, theo dõi các hồ sơ sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu cam kết sẽ là trợ thủ đắc lực của bạn trong quá trình bảo hộ, gia hạn bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích,…